روغن موتور‌ (صنعتی و غیر صنعتی)

روغن موتور‌ (صنعتی و غیر صنعتی)

روغن موتور تقریبا 90 درصد بر پایه هیدروکربن پارافینی (سنگین) است که از روغن خام تقطیر می‌شود و باقیمانده آن مواد افزودنی است. طول زنجیره‌های هیدروکربن بسته به خصوصیات موردانتظار روغن متفاوت است اما ذخائر پایه عموما شامل مجموعه‌ای از ترکیبات خطی و شاخه‌ای و محدود به C14 تا C50 است. مواد شیمیایی اضافی شامل طیف گسترده‌ای از موادی است که خاصیت ضدسایش، ضد خوردگی، ضد کف، ضد اسید و نگهداری و ویسکوزیته را بهبود می‌بخشند. در واقع این افزودنی‌ها وظیفه کنترل دقیق ویسکوزیته، روان‌کاری و محافظت در برابر سایش را برعهده دارند. برای مثال سولفونات‌های منیزیم به روغن کمک میکند تا ناخالصی و مواد باقیمانده بر جای نگذارد یا دی الکلدیتیو فسفات روی (ZDDP) به عنوان یک افزودنی برای جلوگیری از سایش موتور مورد استفاده قرار می‌گیرد.