روانکارهای خودرو

روغن‌های موتور


الف) روغن‌های موتور خودروهای بنزینی (در انواع و خواص مختلف)
ب) روغن‌های موتور خودروهای دیزلی (در انواع و خواص مختلف)
ج) روغن‌های موتور ریلی (در انواع و خواص مختلف)
د) روغن‌های موتور دریایی:
• قایق موتوری
• سیلندر (دوزمانه)
• سیستم (دو زمانه)
• ترانک-پیستون (سرعت متوسط)
ه) روغن‌های موتور گازسوز و دوگانه سوز (در انواع و خواص مختلف)
و) روغن‌های موتور ثابت صنعتی (در انواع و خواص مختلف)

روغن‌های سیستم انتقال نیرو

الف) روغن‌های دنده دستی: انواع مختلف این نوع روغن‌ها در كليه جعبه‌دنده‌هاي غيراتوماتيك خودروهای سبک و سنگین و ساير وسايل نقليه قابل استفاده‌اند.

ب) روغن‌های دنده اتوماتیک: انواع مختلف این نوع روغن‌ها در کلیه جعبه‌دنده‌های اتوماتیک و جعبه فرمان هیدرولیک انواع خودروها قابل استفاده‌اند.